Thực đơn Sushibar - DRINK

Tiger Draft beer

Tiger Draft beer

Giá: 32,000 đ

Soda can

Soda can

Liên hệ

Coca Light

Coca Light

Liên hệ

Sprite

Sprite

Liên hệ

Coca cola

Coca cola

Liên hệ

Mineral Water

Mineral Water

Liên hệ