Thực đơn Sushibar - SUSHI

Nihon san Ama ebi Sashimi

Nihon san Ama ebi Sashimi

Giá: 99,000 đ

Sushi Moriawase Take

Sushi Moriawase Take

Giá: 375,000 đ

Sushi Moriawase hana

Sushi Moriawase hana

Giá: 311,000 đ

Sushi Moriawase Ume

Sushi Moriawase Ume

Giá: 310,000 đ

Goshu mori Sushi

Goshu mori Sushi

Giá: 209,000 đ