Sự kiện sinh nhật Sushibar Xuân Thủy và Sushibar Trung Hòa – 08/2018