Thực đơn Sushibar - AGEMONO

Chikin katsu

Chikin katsu

Giá: 84,000 đ

Hire katsu

Hire katsu

Giá: 74,000 đ

Aji chizu furai

Aji chizu furai

Giá: 89,000 đ

Ebi furai

Ebi furai

Giá: 99,000 đ

Nankotsu karaage

Nankotsu karaage

Giá: 59,000 đ

Ika geso karaage

Ika geso karaage

Giá: 69,000 đ

Teba saki karaage

Teba saki karaage

Giá: 84,000 đ

Tori karaage

Tori karaage

Giá: 74,000 đ

Tako karaage

Tako karaage

Giá: 69,000 đ

Buta menchi katsu

Buta menchi katsu

Giá: 89,000 đ

Korokke

Korokke

Giá: 69,000 đ

Tonkatsu

Tonkatsu

Giá: 74,000 đ

Yasai tenpura

Yasai tenpura

Giá: 63,000 đ

Tenpura mori

Tenpura mori

Giá: 126,000 đ

Ebi tenpura

Ebi tenpura

Giá: 99,000 đ

Kinoko tenpura

Kinoko tenpura

Giá: 63,000 đ

Satsumaimo tenpura

Satsumaimo tenpura

Giá: 63,000 đ