Thực đơn Sushibar - SASHIMI

Akagai Sashimi

Akagai Sashimi

Giá: 145,000 đ

Hokkigai Sashimi

Hokkigai Sashimi

Giá: 175,000 đ

Sake tataki Sashimi

Sake tataki Sashimi

Giá: 158,000 đ

Ike Tsubugai Sashimi

Ike Tsubugai Sashimi

Giá: 169,000 đ

Nihonsan Maguro Sashimi Mori

Nihonsan Maguro Sashimi Mori

Giá: 799,000 đ

Taraba kani Sashimi

Taraba kani Sashimi

Giá: 509,000 đ

Sashimi Moriawase Matsu

Sashimi Moriawase Matsu

Giá: 419,000 đ

Sake Sashimi  Mori

Sake Sashimi Mori

Giá: 219,000 đ

Ikura Sashimi

Ikura Sashimi

Giá: 201,000 đ

Uni Sashimi

Uni Sashimi

Giá: 299,000 đ

Tobiko Sashimi

Tobiko Sashimi

Giá: 147,000 đ

Kue Usuzukuri

Kue Usuzukuri

Giá: 147,000 đ

Zuwai Kani Sashimi

Zuwai Kani Sashimi

Giá: 329,000 đ

Betonamu san Kampachi Sashimi

Betonamu san Kampachi Sashimi

Giá: 147,000 đ

Japanese Scallop

Japanese Scallop

Giá: 240,000 đ

Nihon san Awabi Sashimi

Nihon san Awabi Sashimi

Giá: 249,000 đ

Nihon san Chutoro Sashimi

Nihon san Chutoro Sashimi

Giá: 489,000 đ

Sashimi Moriawase Sho tokusen

Sashimi Moriawase Sho tokusen

Giá: 1,044,000 đ

Shiromi sashimi (Kue /Madai )

Shiromi sashimi (Kue /Madai )

Giá: 147,000 đ

Betonamu Akami Sashimi

Betonamu Akami Sashimi

Giá: 137,000 đ

Sake Sashimi

Sake Sashimi

Giá: 137,000 đ